Bemutatkozás

A Társadalomklinika Egyesület 2014 tavaszán Pécsett alakult meg, tagjainak nagy része diplomás szociális szakember.
Az Egyesület célja olyan szociális projektek tervezése és megvalósítása, amelyek képesek hatékony megoldásokat biztosítani a különböző fejlesztési folyamatok során. További célunk elősegíteni a pozitív irányú társadalmi változásokat, hozzájárulni a kohézió erősítéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózásához. Egyesületünk főként kistelepülések önkormányzatainak nyújt szakmai támogatást fejlesztési projektjeik megvalósításához, valamint olyan innovatív szolgáltatásokat működtet, amelyek sikeresen alkalmazhatóak a mélyszegénységben élőkkel végzett szociális munka során. 2017-ben öt település számára terveztünk hosszútávú szegregátum rehabilitációs projekteket, amelyek megvalósításában azóta is vezető szerepet vállalunk, valamint további öt településnek nyújtunk szakmai támogatást ugyanezen projektek keretében. Innovatív szolgáltatásaink közül a legsikeresebb a ’Jövőműhely’ elnevezésű foglalkozássorozatunk, amely bekerült a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által gyűjtött és ajánlott jó gyakorlatok közé.

Szolgáltatásainkról bővebben a Tevékenységeink menüpont alatt olvashat.

Tagok

Székely Bálint - elnök - szociális munkás

Angyal Márton - szakmai vezető - szociális munkás, szociálpolitikus

Vidák Gábor - szakmai vezető - szociális munkás, emberi erőforrás tanácsadó

Iványi Márton - alelnök

Földiné Székely Viktória - elnökségi tag - szociológus

Sipos Zoltán - tag - szociológus

Varga Balázs - tag - szociális munkás, szociálpolitikus

Dúcz Dániel - tag - szociális munkás

Polyák Izabella - tag - szociális munkás

Kalács András - tag - jogász

Ördög Erik - tag

Gungl Edit - tag

Bernáth Gábor - tag

Tevékenységeink
Szociális projektek tervezése és megvalósításaEgyesületünk tagjai széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a pályázatírás és a projektmenedzsment területén, amely tudást szociális munkás szakmai tapasztalataikkal kiegészítve képessé váltak arra, hogy a legmagasabb minőségben tervezzenek meg társadalmi projekteket. Munkánk legnagyobb részét az EFOP-1.6.2-16 és a hozzá szorosan kapcsolódó EFOP-2.4.1-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” projektek megvalósítása adja. Egyesületünk tagjai 10 település pályázatának elkészítésében vállaltak szerepet, amelyből minden pályázat sikeresen elnyerte az igényelt támogatást, így közel 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő fejlesztési forráshoz segítettük hozzá a partner önkormányzatokat. A 10 települést szakmailag folyamatosan támogatjuk a 3 éves projektmegvalósítás időszakában, közülük pedig 4 településen hivatalos formában is vállaltuk a projektmenedzsment-, valamint a szakmai vezetési feladatok ellátását. A Heves megyei Kömlő településen egyesületünk konzorciumi partnerként vesz részt a program lebonyolításában. Ezen projektek a 2014-2020-as EU-s fejlesztési ciklus legkomplexebb társadalomfejlesztő projektjei, amik a vidéki kistelepülések szegregátumainak rehabilitációit tűzték ki célul. Ehhez a folyamatos szociális munkás jelenléten túl, felnőttképzéseket, ifjúsági programokat, egészségügyi szolgáltatásokat, közösségfejlesztő programokat, és lakhatási programelemeket biztosít. Egyesületünk az egyik legfőbb prioritásnak tartja, hogy ezeket az elmaradott településrészeket és az itt élőket képes legyen integrálni a társadalom egészébe, hiszen a 2011-es népszámlálás adatai alapján az ország területén 709 településen 1384 ilyen szegregátum található, és itt él az ország lakosságának 2,8%-a, amelynek több mint fele 18 éven aluli gyermek. Ez azt jelenti, hogy közel 150 ezer gyermek él olyan környezetben, ahonnan a megfelelő komplex támogatórendszer nélkül elképzelhetetlenül nehéz kitörni, és nagy valószínűség szerint generációkon át öröklődik tovább a kirekesztettség. Ezen probléma kezelése az ország teljes lakosságának közös társadalmi és gazdasági érdeke.Jövőműhely foglalkozássorozatA Jövőműhely foglalkozások keretében olyan hiteles, fiatal, roma származású előadók tartanak motivációs foglalkozásokat iskoláskorú fiatalok számára, akiket példaképnek tekintenek a gyerekek. A foglalkozások során elmesélik saját élettörténetüket, valamint a tanulásra, önképzésre motiválják a résztvevő fiatalokat, erősítik bennük, hogy érdemes küzdeni az álmaik eléréséért. Az előadók lehetnek roma zenészek, akiket a gyerekek ismernek, példaképeiknek tekintenek, vagy olyan hasonlóan szegregált területen felnövő roma értelmiségi fiatalok, akik a tanulás által képesek voltak kitörni ebből a környezetből. A szolgáltatás rendkívül sikeres, már több település általános iskolájában is tartottunk foglalkozásokat, és mindenhol rendkívül hatékonynak bizonyult. A szolgáltatás bekerült a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által gyűjtött és ajánlott jó gyakorlatok közé, így ennek a további folytatását mindenképp kívánatosnak tartjuk.Szexedukációs foglalkozássorozatA Szexedukációs foglalkozássorozat a korai gyermekvállalás hatékony megelőzéséhez járul hozzá, valamint szexuális felvilágosítást nyújt az általános iskolák felső tagozatos diákjai részére. Felkészült, tapasztalt trénerünk képes kialakítani a bizalmi légkört a serdülőkorú fiatalokkal, ezáltal nagyobb eséllyel fogadják meg javaslatait, hiszen a hitelesség rendkívül fontos ebben az érzékeny korban és témában. A fiatalok sok esetben nem rendelkeznek helytálló információkkal a szexualitás tekintetében, és nincs olyan személy a környezetükben akiktől hozzájuthatnának a megfelelő tudáshoz, így ezen szolgáltatásunk is hiánypótlónak nevezhető.Drogprevenciós szolgáltatásA Drogprevenciós szolgáltatás kifejezetten a szegénység indukálta szerfogyasztásra, az új típusú pszichoaktív szerekre fókuszál interaktív formában, szintén hiteles, képzett előadóink által. Egyesületünk tagjai közül többen is a Pécsi Tudományegyetem Szociális munkás szakának addiktológiai szakirányán végeztek, valamint sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a szenvedélybeteg ellátás területén.Szülői szerepek erősítéseA szülői szerepek erősítése foglalkozássorozat a szülői készségek erősítését célzó szemléletformáló tevékenység. A szülők elérése, és az összhang megteremtése az iskolai nevelés-, az iskolán kívüli foglakozások-, a különböző projektek tevékenységei,- valamint a szülők nevelési szemléletei között rendkívül fontos ahhoz, hogy valós és tartós eredményeket tudjunk elérni a gyermekek fejlesztése során. Szakmai munkák során sokszor tapasztaltuk, hogy hiába látják el jól feladataikat a másod- és harmadlagos szocializációs közeg szereplői, ha az elsődleges színtéren, a családban nem ugyanezen értékeket és mintákat közvetítik, akkor nem lehetséges a tartós eredmények elérése. Ezen tapasztalatok hívták életre a Szülői szerepek erősítése foglakozássorozatot, amelyben a szülőket próbáljuk rávenni arra, hogy ugyanazokat a mintákat, értékeket, elvárásokat közvetítsék gyermekeik számára otthon, amelyeket az óvodai-, iskolai-, és tanórán kívüli nevelés során közvetítenek a pedagógusok valamint a szociális szakemberek.Szociális street artA projekt célcsoportját olyan hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett fiatalok alkotják, akik érdeklődést mutatnak a hip-hop kultúra iránt. Célunk, hogy az ifjúsági szociális munka területén olyan alternatívát kínáljunk a szabadidő eltöltésére, amely valóban vonzó a fiatalok számára, ezáltal képes azokat is elérni, akiket a már létező szolgáltatások eddig nem tudtak megszólítani. A szabadidő hasznos eltöltése rendkívül fontos protektív tényező a különböző fiatalkori devianciák kialakulásával-, és esetleges elmélyülésével szemben, ezért fontos, hogy divatos, menő tevékenységeket kínáljunk az ifjúság számára. A projekt keretében a hip-hop kultúrához kapcsolódó tevékenységeket szervezünk, ahol elismert művészek és szociális munkás kollégáink együtt valósítanak meg fejlesztő foglalkozásokat. A foglalkozások során dj-szakkört, közösségi falfestést, szövegírást, rappelést, zenekészítést valósítunk meg.

ProjektjeinkAz EFOP-1.6.2-16-2017-00042 azonosítószámú „Javul a szegregátumban élők helyzete Kömlőn” című projekt keretében Kömlő Községi Önkormányzat konzorciumi partnereként 2018. június 1-től valósítunk meg komplex fejlesztési programot 3 éven keresztül a Heves megyei Kömlőn. Egyesületünk a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen szociális szakmai tudást és hátteret biztosítja, hiszen egy ilyen összetett és komplex projekt megvalósításához helyben nem áll rendelkezésre megfelelően képzett munkaerő. A projekt keretében Kömlő település legnagyobb szegregátumában valósulnak meg a fejlesztési folyamatok, az elsődleges célcsoporttagok száma 102 fő, de tágabban értelmezve a település minden lakóját érinti a projekt. A projekt megvalósítása az ütemezésnek megfelelően halad, a helyi-, regionális-, és országos együttműködő szervezetekkel kitűnő szakmai kapcsolatot ápolunk, és számos pozitív visszacsatolást kaptunk a munkánk magas minőségével kapcsolatban. Ezek közül is az egyik legnagyobb eredménynek tekinthető, hogy az országosan majdnem 100 településen párhuzamosan megvalósuló EFOP-1.6.2 és EFOP-2.4.1 projektek közül Kömlőn sikerült elsőként átadni a projekt keretében épült szociális bérlakásokat. Az ünnepélyes átadóra 2019. október elején került sor, erről és a projekt további részleteiről közösségi oldalainkon találhatnak több információt.


Támogatás összege:

Kömlő Községi Önkormányzat konzorciumvezető esetén
173.701.014,- Ft,

Társadalomklinika Egyesület konzorciumi tag esetén
24.820.400,- Ft.

Támogatás intezítása: 100%

Projekt fizikai kezdés: 2018.06.01.

Fizikai befejezés: 2021.08.29.

Partnereink

Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Sárosd Nagyközség Önkormányzata

Somogyszentpál Község Önkormányzata

Kömlő Községi Önkormányzat

Ecseg Község Önkormányzata

Szociális Innováció Alapítvány

Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

„AMILLA” Egyesület

UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Maradjunk kapcsolatban!

Székely Bálint elnök: +36-30/498-7966

E-Mail

YouTube

Facebook


Képek

<

Dokumentumtár


Éves beszámoló 2018